Blogs

Verdriedubbelen van je wijsheid

Onze moderne cultuur overschat logica, intellect en denken enorm. We gaan zelfs zo ver dat we ons ‘zijn’ gelijkstellen aan ons ‘denken’. Descartes beroemde uitspraak ‘Ik denk dus ik besta’ vindt nog altijd veel navolging in de door het brein gedomineerde westerse cultuur. En ligt dus ook ten grondslag aan vele Westerse ontwikkel- en verandermodellen. Oftewel, het veranderen van gedrag doe je vooral door het aanpassen van je denken en je gedachten. Tegenover negatieve belemmerende overtuigingen zetten we positieve gedachten en voila, de verandering voltrekt zich als vanzelf.

Maar hoe succesvol is deze benadering nu echt? Hoe vaak nemen mensen zich voor om te veranderen en hoe vaak zetten ze deze intentie werkelijk om naar ander gedrag. Denk maar eens aan alle goede voornemens in januari, die bestaan uit gezonder eten, meer rust nemen en meer sporten. En hoe succesvol is deze benadering als je kijkt naar het kleine percentage succesvolle veranderprojecten binnen organisaties? Vele trajecten stranden nog altijd vanwege een klassieke veranderaanpak, gebaseerd op diezelfde logica en denken:

Stap 1. Vertel het doelwit dat en waarom hij dient te veranderen;
Stap 2. Als bovenstaande geen effect heeft, ga dan na hoe je het doelwit tot verandering kunt dwingen.

En daarmee zetten we het veelal als sluitstuk in een projectplan, onderaan het overzicht met inhoudelijke stappen en to do’s bungelt ergens het actiepuntje ‘workshop organiseren voor gedragsverandering’. Terwijl de ervaring leert dat de intrinsieke motivatie en het verandervermogen van mensen de sleutel vormen tot succesvolle verandertrajecten.

Oosterse tradities en stromingen dichten daarentegen veel waarde toe aan de wijsheid van het hart en lichaam. En het ontsluiten van die wijsheid door stil te worden in je hoofd en te luisteren naar de signalen en instincten in je lichaam. Maar ook een wetenschapper als Darwin onderschreef het belang hiervan al in zijn boek ‘The Descent of man’.
Gelukkig zien we dat ook in het Westen de aandacht groeit voor het versterken van de verbinding tussen lichaam, geest en hart. Mindfulness, yoga, meditatie en lichaamswerk winnen snel aan terrein in de ontwikkeling van mensen en organisaties. Dit zie je ook terug in recente verandermodellen als Theory U en Presencing.
Echter, voor velen ligt er nog een grote uitdaging om ‘vertraging’ en ‘mindful handelen’ dagelijks te integreren op de werkvloer. In dit dynamische tijdperk hebben wij nog maar weinig Westerse organisaties gezien met een cultuur waarin leiders samen mediteren, vertragen en dialoog zien als succesfactor voor succes.

En dit is nu juist in aanzet de enige verandering die wij voorstaan. Omdat deze verandering de basis legt voor het realiseren van succesvolle verandertrajecten. En voor duurzame ontwikkeling van mensen, teams en organisaties. Binnen zo’n cultuur volgen leiders en teams het bewustzijnsprincipe. Ze versnellen door (bewust) te vertragen op de juiste momenten. En integreren dit principe in de alledaagse werkpraktijk en in allerhande overlegsituaties. Dit brengt focus, rust en kracht, zowel op individueel als op teamniveau.

Zo ontsluiten ze de wijsheid van hart, lichaam en hoofd volledig en verbinden deze met elkaar. En laat nu net de wijsheid van je hart en lichaam van doorslaggevend belang zijn voor gedragsverandering. Die wijsheid voedt de intrinsieke motivatie om intenties om te zetten naar daden. Ook vormt ze een cruciale rol in het reguleren van energie, emoties, stress en spanning. Oftewel, de basis voor een klimaat waarbinnen teamleden op constructieve wijze feedback geven, leren van elkaar en veranderen met elkaar.

Kijk, now we’re talking…..

Wil je meer weten over de manier waarop we dat doen. Schroom niet ons te benaderen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.