Artikelen

De levenslessen van Einstein

Door: Jan Bommerez

Einstein zorgde voor historische doorbraken in de natuurkunde die gewoonweg onmogelijk waren met bestaande denkmethodes. Het denken kan namelijk alleen maar denken over wat het al weet. Einstein zei over zijn doorbraken:

Wetenschappelijke doorbraken hebben weinig met intellect te maken. Er is altijd een bewustzijnssprong die je wat mij betreft intuïtie kunt noemen. De oplossing komt gewoon naar je toe en je weet niet hoe of waarom. Albert Einstein

Heb je al aan de lijve ondervonden dat jezelf helemaal de pleuris kunt denken en piekeren over problemen zonder maar een stap dichter bij een oplossing te komen? Al die moeite en geen resultaat? En heb je ook al ondervonden dat sommige problemen heel hardnekking kunnen zijn en maar blijven terugkomen? Dan wil je waarschijnlijk wel iets horen over moeiteloos en geniaal omgaan met problemen?

Mensen als Einstein en Edison ( en Richard Branson en Steve Jobs en Walt Disney, etc) zijn vaak ontsnapt aan het schoolsysteem en ze zijn daarom minder mentaal geconditioneerd.

Edison verliet boos de lagere school op 7-jarige leeftijd nadat een leraar hem ‘problematisch’ had genoemd. Hij was toen net 12 weken op een openbare school. Vandaag de dag zouden ze hem waarschijnlijk het etiket ADD of ADHD geven. Zijn moeder probeerde het met de leraar op te lossen maar dat ging niet door. Ze besloot dan maar om Thomas een thuisscholing te geven. Naar verluid heeft Edison ooit gezegd dat hij zoveel doorbraken kon maken omdat hij nooit geleerd had ‘hoe het moest’ en ‘wat allemaal niet mogelijk was’…

Dat is een eerste hint van hoe het ook voor jou anders kan: Edison had een onbevooroordeeld perspectief. Hij zat niet vast in oude denkpatronen maar hij had wat Boeddhisten een ‘beginner’s mind’ noemen. D.w.z. een frisse kijk en openheid voor inspiratie en verbeelding.

Laten we dus teruggaan naar Einstein en leren toepassen op ons leven wat hij zegt over problemen (bereid je maar voor om geniaal te worden… Einstein heeft trouwens ook gezegd dat in elk kind een genie zit maar dat het schoolsysteem daar niet op afgestemd is).

Hij zei het volgende over ‘problemen’:

Problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde bewustzijnsniveau dat de problemen voortbracht. Albert Einstein

Bewustzijn heeft – net als de genialiteit die eruit ontspringt – te maken met kijken, met perspectief, niet met denken.

Talent kan een doel bereiken dat niemand anders kan bereiken. Genialiteit kan een doel bereiken dat niemand anders kan zien. Arthur Schopenhauer

Genialiteit is uit eigen wil weer kunnen kijken als een kind. Arthur Rimbaud
 

Genialiteit betekent niets meer dan op een ongewone manier kunnen kijken. Willam James

De problemen die maar blijven terugkomen in ons leven hebben te maken met hoe we – tegen beter weten in – naar problemen hebben leren kijken.

Laten we even – om het eenvoudig te houden – een schaal met 3 perspectieven onderscheiden i.v.m. problemen :

  1. Mijn leven zit vol problemen en ik ben er zo moe van! Ik doe nochtans zo mijn best! Maar niets schijnt echt te helpen. Andere mensen hebben gewoon meer geluk… = reactief
  2. Ik ben een medeschepper van mijn leven dus ben ik ook de medeschepper van mijn problemen. Ik ben een medeschepper door mijn manier denken. Ik kan dus beter anders leren denken… = proactief
  3. De creatieve bron van het leven is oneindig geniaal dus kan ik daar beter naar luisteren dan naar mijn eigen beperkte denken. Ik kan maar beter ophouden met oplossingen ‘bedenken’ en me openstellen voor inspiratie uit mijn diepste zelf. = creatief

Terug naar Einstein:

Genialiteit betekent niet dat je slimmer bent maar dat je meer bereid bent om inspiratie te ontvangen. Albert Einstein

Je openstellen, bereid zijn het niet te weten, nieuwsgierig zijn hoe het ook helemaal anders zou kunnen…

De bron van genialiteit is nieuwsgierigheid. Charles Beaudelaire

Er is een intelligentie in ons die ons menselijke intellect VER te boven gaat. Je kan je door die oneindige intelligentie laten inspireren en leiden maar dan moet je wel leren je eigen denken stil te maken. Noem het inspiratie, noem het intuïtie, noem het innerlijke leiding. Noem het wat je wil. Maar word stil!

In ‘Brieven aan een jonge dichter’ schrijft de geniale mystieke dichter Rainer Maria Rilke:
 Hou ermee op om je lastige vragen te willen beantwoorden. Leer in plaats met de vraag te leven en

laat het leven antwoorden. Dat zijn de enige antwoorden die je ook zult kunnen leven.

Mijn leraar Barry Long zei het zo:
 Er zijn in het leven geen problemen, alleen situaties. Wat wij problemen noemen zijn ‘geëmotionaliseerde situaties’.

Op school leren we IQ maar meestal geen EQ. Daarom benaderen we problemen met een fout emotioneel perspectief. We zien problemen als ‘de vijand’ en dus gaan we ze te lijf vanuit weerstand en niet vanuit rust en innerlijke vrede. Die emotionele weerstand gooit ons in stress en in onze geconditioneerde denkpatronen en in plaats van duurzame oplossingen brengen we vaak meer problemen voort

En dan is er nog dit: JUIST omdat we problemen vanuit weerstand benaderen komen we er niet van af!

What you resist persists… C.G. Jung
 Denk maar aan ‘the war on drugs’ en ‘the war on terror’…

De beste manier om van een probleem af te komen is om het eerst en vooral te laten zijn zoals het nu is zodat je niet in de weerstand schiet maar bewust in het NU kunt blijven observeren en open blijven voor hulp, inspiratie en intuïtie.

Een genie kijkt anders naar moeilijke situaties en loopt daarom niet vast waar iemand anders wel vastloopt. Seth Godin

Een genie blijft in de FLOW. Hoe ‘doe’ je dat? Niet door rusteloos te ‘doen’ maar door eerst en vooral in het NU te zijn. In de mate dat je innerlijk rustig kunt zijn kun je verbonden zijn en blijven met het genie van het leven diep in jezelf. Het genie van het leven spreekt tot ons in de diepe stilte en de staat van diepe vrede. Dat betekent niet dat je geen actie neemt maar dat je geen blinde actie neemt vanuit stress, maar geïnspireerde actie vanuit wijsheid. Het is jouw rustige bewustzijnsstaat die bepalend is voor een doorbraak met je problemen, niet je onrustige denken.

Weet je nog?

Problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde bewustzijnsniveau dat de problemen voortbracht. Albert Einstein

Wanneer Einstein vastliep ging hij wandelen of mediteren. Of hij ging met een vriend praten, zoals met David Bohm toen hij les gaf aan de Princeton Universiteit.

Hij ging met andere woorden naar een andere bewustzijnsstaat. Hij noemde die hogere bewustzijnsstaat ook ‘verbeelding’ (‘Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal‘).

Onze overlevingshersenen schieten in de stress bij problemen. Het vergt bewustzijn om kalm te blijven of kalm te worden.

Mensen hebben zoveel problemen omdat ze niet langer stil kunnen zitten, alleen in een kamer.

Blaise Pascal
 Door uit de weerstand te blijven kunnen we in de FLOW zijn en geleid worden door de geniale intelligentie van het leven.

Niet-weerstand opent de deur voor de grootste kracht in het universum. Eckart Tolle 
Ik wandel wel 20 uur per week en ik vind de beste oplossingen als ik niet aan mijn problemen denk.

Willy Boesten, Nederlandse uitvinder 
Als je nog steeds niet gelooft dat er een ook andere weg is dan strijd en moeite en dat er echt iets bestaat als FLOW en moeiteloosheid, dan is dat jouw probleem (interessante woord)…