Blogs

Business Balance Bootcamp in Kenia

De Bootcamp op reis
Het Badilisha Community Center wil hun professionele samenwerking verbeteren door op een meer democratische manier beslissingen te nemen. Daarmee verwachten ze meer gedeeld eigenaarschap en een groter verantwoordelijkheidsgevoel bij alle medewerkers en daarmee ‘high performance teams’ te kunnen realiseren. En het leuke is: Evans Odula (Directeur en oprichter van Badilisha) heeft ons gevraagd een mini Business Balance Bootcamp te faciliteren. Deze kans hebben we met beiden handen gegrepen!

Thema’s die bij Badilisha in hun huidige meetings spelen, lijken erg op thema’s waarmee onze Europese opdrachtgevers stoeien: ‘We willen beter luisteren naar elkaar’, ‘We willen meer structuur in onze meetings’, ‘We willen meer resultaat behalen uit meetings’, ‘Na de meeting wil ik me energiek en geïnspireerd voelen’. De frustraties die dit onder medewerkers oplevert wijken nauwelijks af. Of je nu in het platteland van Afrika bent of in een Westerse kantooromgeving werkt.

In augustus was het eindelijk zover, we stapten op het vliegtuig, op weg naar Rusinga Island in het Victoria meer van Kenia. We gaan met de intentie hen onze manier van werken te laten ervaren. We hebben 3 dagen de tijd om hen meer energie, meer focus en meer rust te brengen in hun werk. We gaan hen inspireren en helpen om onze manier verder te internaliseren in hun dagelijkse werk.

Aan ons de opdracht om 9 projectleiders tot enthousiaste Bootcampers te transformeren. De projectleiders zijn als eerste betrokken/verantwoordelijk voor het initiëren van besluitvorming en de begeleiding van meetings. Na een uitgebreid welkom, lieten we de groep zelf zo snel mogelijk met onze methodes aan de slag gaan. Dag 1 stond in het teken van leren door ervaren en reflecteren.

Op dag 2 hebben we naast het ervaren veel aandacht besteed aan explorerende vragen die ontstonden zoals: ‘Hoe werkt het in situatie X?’ ‘Wat bedoelen jullie nu precies met spreken met intentie?’. We voerden verhelderende gesprekken en kwamen samen tot nieuwe inzichten.

De eerste dagen verliepen dusdanig voorspoedig dat het erg verleidelijk was nog meer werkvormen in te zetten op de laatste dag. Bij onze voorbereiding in de ochtend stonden we beiden nog eens in stil bij het doel van de training: meer energie, rust en focus voor de deelnemers om zo gedeeld eigenaarschap en een groter verantwoordelijkheidsgevoel bij alle medewerkers en daarmee ‘high performance teams’ te kunnen realiseren. We besluiten deze laatste dag in te zetten op verdieping in plaats van verbreding. We gaan nog meer oefenen, nog meer diepgang in de reflectie brengen. Zo helpen we de projectleiders met het grootst mogelijke vertrouwen voor het eerst aan de slag gaan collega’s die niet de training hebben gedaan.

Aan het einde van de dag kwamen de collega’s van Badilisha naar het community center voor de eindopdracht. Het moment van de waarheid was daar voor de projectleiders. Zijn zij in staat hun collega’s te inspireren en een eerste goede ervaring met de nieuwe werkwijze te

 

geven? Zijn ze al in staat in korte tijd tot high performance teams te komen? De uitkomst was boven ieders verwachting: als vakkundige professionals begeleidden de deelnemers in duo’s de diverse groepen. Ze verrasten hun collega’s en zichzelf: Wauw! Wat een mooie gesprekken en wat een positieve energie leverde dit op. Alle aanwezigen zijn laaiend enthousiast en zijn vast besloten de komende meetings allemaal zo vorm te geven.

Methodieken:
Tijdens de mini business balance bootcamp hebben we diverse methodes ingezet waaronder ‘The Circle Way, een effectieve / constructieve dialoogmethode. Het leuke aan ‘The Circle Way’ is dat het besluitvorming helpt door de aandacht te verleggen van spreken naar luisteren. Iedereen komt aan het woord, krijgt volledige aandacht en er wordt slechts geïntervenieerd door af en toe een moment stilte in te brengen. De werkwijze levert daarmee naast focus en rust, direct leiderschap en eigenaarschap bij alle deelnemers op.

Daarnaast hebben we in het programma hebben we veel aandacht besteed aan het bewust stellen van een intentie voor een meeting, rituelen en stiltes.

Onze ervaring:
We genoten van de bevlogenheid waarmee de deelnemers aan de mini bootcamp deel hebben genomen. Het was zo mooi te zien hoe de deelnemers van nature hun oordeel uitstelden. De eerste dag werd er vol overtuiging geluisterd naar alles wat er gezegd werd en ging iedereen volledig in de ervaring. Pas de tweede dag, na de eerste ervaringen kwamen er explorerende vragen. De energie die ontstond tijdens de eerste twee dagen kwam mooi tot zijn recht bij de grande finale op het eind van de derde dag.

We waren verrast door de nadrukkelijke plek die Badilisha geeft aan rituelen. Ook het contact met (tradities van) hun voorouders was duidelijk zichtbaar in hun dagelijkse werk. Voor hen was het al heel gebruikelijk om elke meeting te beginnen in stilte, met een gebed en persoonlijke aandacht. Op dat vlak sloot hun werkwijze al erg aan bij de bootcamp werkwijze. Door de intensieve mini bootcamp zijn zij nu in staat hun reeds aanwezige kwaliteiten om te zetten in zichtbaar resultaat. Het team heeft meer energie, rust en focus.

Dank je wel Evans voor je vraag en dank je wel team Badilisha voor jullie enthousiasme en energie. We zijn blij dat we de bootcamp, ook in deze mini-versie, zo zichtbaar resultaat hebben zien opleveren.